Distanstabell
Banan kan komma att revideras med kort varsel men detta är utgångspunkten för EX Swimrun.

Uppmätta Avstånd 2022 SWE.jpg